Spørgsmål fra bruger:

Hej politiparat. Jeg ved at det er mange muligheder inden for politiet, naturligvis. Men jeg gad godt vide hvilke. Hvor mange muligheder er der inden for forskellige brancher, ekstrauddannelse og den slags hos Politiet? Ved I det?

HIlsen niklas

Svar fra Politiparat:

Hej Niklas,

Der er rigtig mange forskellige muligheder inden for Politiet – og det gælder både i feltet og på kontoret. Det er en af de rigtig gode ting ved at være hos Politiet – Det er rigtig alsidigt og fuld af muligheder.

Rigtig mange ønsker at blive CSI tekniker, Anna pihl og andre inspireret fiktive jobfunktioner, men det er vigtigt at du sætter dig grundigt ind i, hvad dette egentligt indebærer. Den politirolle du ser på tv findes, men der er mange andre jobfunktioner der hører med, og det er ikke så sukkersødt som det er på TV 😄

Inden for områder hos politiet er der bl.a. efterforskning, indbrud, bandekriminalitet, kriminalteknik, SSP, nærværspoliti, Operative analyser, færdsel og trafiksikkerhed. Så er der på kontoret mange muligheder inden for lederskab og karriere, og det kan i mange tilfælde være tæt forbundet med forsvaret.

Politiet skriver selv dette:

Karriereveje

Der er mange muligheder for et spændende karriereforløb i politiet. Vi tilbyder efter-, videre- og lederuddannelse i form af både interne og eksterne uddannelser af kortere eller længere varighed.

På de interne uddannelser kan du dygtiggøre dig inden for politiets faglige hovedområder, der dækker en bred vifte af politiets faglige discipliner, fx beredskabsarbejde, forebyggelsesindsatser, efterforskningsmetoder, internationalt samarbejde og analyseopgaver.

Du kan også tage meritgivende videreuddannelse i det eksterne uddannelsessystem, fx diplom- eller masteruddannelser inden for kriminologi, politivirksomhed, projektledelse eller ledelse.

Efterforskning

Det er helt centralt i et retssamfund, at lovovertrædere pågribes. Både ofrene og de kriminelle skal opleve, at det har en konsekvens at bevæge sig på den forkerte side af loven.

Indbrud

Trods omfattende forebyggende indsatser sker der desværre mange indbrud. Det kan være store værdier og uerstattelige genstande, der er stjålet, og samtidig føler mange borgere sig utroligt krænkede, når tyve er trængt ind i deres hjem. Du skal kunne berolige ofrene og sikre fingeraftryk og andre spor, så vi kan pågribe gerningsmændene og finde tyvekosterne.

Rocker- og bandekriminalitet

I en årrække har politiet haft fokus på rocker- og bandekriminalitet for at mindske utrygheden blandt borgerne, og fordi miljøerne kan virke tiltrækkende på unge mennesker. Typiske opgaver er at forhindre narkotikahandel, konfiskere våben og opklare organiseret kriminalitet.

Kriminalteknik, blandt andet sporsikring i forbindelse med indbrud

DNA-profiler er et af de helt store gennembrud i moderne efterforskning. I forbindelse med indbrud er det fx muligt at finde DNA-spor og dermed identificere og pågribe lovovertrædere, som er blevet registreret tidligere.

Seksuelle overgreb på børn

Også her kommer din empati og evne til dialog virkelig på prøve. Du skal kunne håndtere at afhøre børn, som måske har været udsat for seksuelle overgreb i årevis. Og når du afhører den mistænkte, skal du formå at agere fair og korrekt, uanset sagens karakter. For en politibetjent skal optræde professionelt og ordentligt over for både skadelidte og skadevolder.

Økonomisk kriminalitet

Efterforskning og opklaring af økonomisk kriminalitet er opgaver, som kræver en analytisk og målrettet indsats over lang tid, måske op til flere år. Som efterforsker skal du kunne overskue en omfattende datamængde og formå at prioritere de væsentlige oplysninger. Du skal hele tiden være et skridt foran de mistænkte og gøre tingene i den rette rækkefølge, for ellers risikerer du, at bevismateriale bliver tilintetgjort.

Forebyggelse

En væsentlig del af politiets opgaver er at afværge, at der overhovedet sker kriminalitet. Det er vigtigt at være nærværende i de rette miljøer og sørge for at gå i dialog med borgerne og andre instanser i samfundet.

SSP og andre samarbejder på tværs af sektorer

Politiet indgår i mange samarbejder blandt andet i forbindelse med kriminalpræventivt arbejde. Jo tidligere, vi kan gribe ind med forebyggende arbejde, desto bedre mulighed har vi for at forhindre, at børn og unge får en kriminel løbebane. SSP er et lokalt samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi i de enkelte kommuner i Danmark.

Det nære og personlige politi

Politiet er en del af samfundet, og en væsentlig del af vores forebyggende arbejde drejer sig om at være til stede og skabe tryghed også i særligt udsatte boligområder. Politiet skal ikke kun komme, når der er ballade. Du skal også gå i dialog med beboerne, ikke mindst de unge. Jo bedre politiet er til at udføre forebyggende arbejde, jo mindre behøver vi at gribe ind som lovhåndhævere, og det er godt for alle parter.

Analyse og overvågning

Politiet udvikler konstant nye metoder og teknologier til at reducere og opklare forbrydelser.

Operative analyser

I moderne efterforskning indgår alle de elementer, som kan opklare især organiserede forbrydelser. Et af dem er statistiske værktøjer, hvor du fx kan analysere, om der er et mønster for, hvor og hvornår indbrud begås i forskellige områder. Resultaterne er markante, og det giver mulighed for at pågribe forbrydere på fersk gerning.

Færdsel

Aldrig har der været så meget trafik i Danmark, og det har smittet af på politiets opgaver. Du møder af og til nogle bilister, der bliver vrede, men du kan være sikker på, at færdselskontrol er med til at sikre menneskeliv.

Trafiksikkerhed, blandt andet sele-, fart- og spirituskontrol

Der er mange årsager til, at der sker trafikulykker, og de har ofte tragiske konsekvenser. Nogle af politiets vigtige opgaver er at kontrollere, at bilisterne overholder færdselsloven og færdes efter de forhold, der er i trafikken, fordi det har en forebyggende effekt.