Billede fra www.presse-foto.dk

Min første anholdelse

I dette blogindlæg vil jeg fortælle om min aller første anholdelse. Som det er med det første gang i mange henseender, så vil man altid huske det! Det var en underlig følelse lige pludselig at være ham, der laver så en indgribende magtbeføjelse overfor et andet menneske. Det var jeg jo vant til at se på TV i diverse politi programmer!

Inden jeg fortæller om min første anholdelse, vil jeg gerne redegøre for anholdelsesreglerne, som man finder i retsplejelovens § 755, stk. 1. For at en anholdelse kan finde sted jf. dansk lov, så skal der være rimelig grund til mistanke. Denne mistanke træder i kraft, når der er 1) anmeldelse med hold i, 2) gerningsmanden er i besiddelse af ting, der indicerer og/eller 3) gerningsmanden er eftersat på fersk gerning og/eller friske spor. Dernæst skal der være tale om en offentlig påtalt sag. I dansk strafferet opererer man med tre forskellige former for påtaler; offentlig påtale, betinget offentlig påtale og privat påtale. Lidt firkantet fortalt, så betyder offentlig påtalt sag, at politiet skal gøre noget ved det og optage anmeldelse. Betinget offentlig påtale betyder, at der skal være en anmelder, som anmelder det til politiet, før politiet har pligt til at gøre noget ved det. Privat påtale er alt dét, som berører den civile ret, som altså er politiet uvedkommende. Alle paragrafer er som udgangspunkt offentlig påtalte, hvis de ikke skal være det, så skal det fremgå sidst i paragraffen. Så skal vi have styr på indikationskravet, som også skal være til stede før en anholdelses kan finde sted. Paragraffen siger, at anholdelsen anses for påkrævet for at hindre samkvem med andre, sikre foreløbig tilstedeværelse og/eller hindre samkvem med andre. Sidst med ikke mindst, så ligger det såkaldte kompetencekrav hos politiet, hvilket egentlig bare betyder, at vi ikke skal spørge en dommer om lov før vi anholder.

For at gøre det lidt mere overskueligt har jeg lavet denne oversigt:

MISTANKEKRAV:  Rimelig grund til mistanke:
1. Anmeldelse med hold i
2. Besiddelse af ting, der indicerer
3. Eftersat på fersk gerning/friske spor

KRIMINALITETSKRAV: Offentlig påtale også ved betinget offentlig påtale jf. rpl.s § 720, stk. 3

INDIKATIONSKRAV:  Anholdelsen anses for påkrævet for at:
1. hindre yderligere strafbart forhold
2. sikre foreløbige tilstedeværelse (til afklaring af sagen eller gennemførelse af andre indgreb)
3. hindre samkvem med andre

KOMPETENCEKRAV:  Politiet

Jeg håber, at ovenstående har givet et lille billede af, hvornår politiet må anholde. Det kan endvidere nævnes, at politiet også kan anholde en person efter politilovens § 5, hvis det skønnes, at den pågældende person er til fare for den offentlige orden, enkeltpersoner eller den offentlige sikkerhed.

Tilbage til min første anholdelse! Min første anholdelse skete faktisk ikke i min praktik, men på mit semester 1 forløb på skolen. Det forholder sig nemlig sådan, at man på skolen har en § 77 dag. Her henvises der til § 77 i færdselsloven, som siger, at politiet må standse ethvert køretøj for at tjekke efter kørekort og fejl/mangler på køretøjet. Sådan en dag har man sidst på semestret, hvor man er ude på en eller anden lokation sammen med en fastansat kollega fra den kreds, hvor man befinder sig i. For vores vedkommende var vi på en tankstation ved en motorvejsafkørsel. Det betød, at der var rigtig mange biler, som vi kunne tjekke for kørekort, lygtefejl, nedslidte dæk, seler osv. På et tidspunkt kommer der en bil kørende, som jeg umiddelbart ikke skønner til at være noget galt med. Men jeg vælger at stoppe køretøjet alligevel, da jeg blot vil tjekke førerens kørekort. Da jeg standser bilen, stiger føreren ud, hvilket er lidt usædvanligt og kan være et tegn på, at der er noget galt. Da han åbner døren ser jeg, at der i lommen i døren sidder en halv liter dåseøl. Jeg bemærker også, at der rundt omkring i bilen er smidt mange tomme øldåser. Og det i splitsekund man ser det som politibetjent, så tænker man naturligvis spirituskørsel. Jeg tester føreren for spirituskørsel med et alkoholmeter, hvor den viser, at han har en promille over det tilladte. Det er ulovligt, og han skal anholdes fordi han skal med på sygehuset for at have taget en blodprøve. Det er nemlig ikke nok med en udåndingstest fra alkoholmetret, da det er vurderet, at den er for usikker. En blodprøve til gengæld er langt mere præcis og kan bruges som bevis i retten. Dernæst skulle jeg oplyse ham, at han var sigtet og anholdt, hvilket tidspunkt han var anholdt og at han ikke havde pligt til at udtale sig til politiet. Herefter ankom en patrulje fra det lokale politi og transportere ham til det nærmeste hospital med henblik på at få taget en blodprøve. Når det er overstået, så er manden løsladt og man kan derefter kun vente på, hvad blodprøven fortæller for at finde ud af, om han har kørt med en for høj promille. Generelt kan det siges, at alkoholmetret ikke afviger meget fra blodprøven, så hvis alkoholmetret har sagt, at promillen er for høj, så siger blodprøven med høj sandsynlighed det samme.

Det var min første anholdelse. Siden da har jeg lavet mange, men det er lige specielt hver gang netop fordi man fratager folks frihed og bestemmer over deres færden.

Har du spørgsmål? Tøv endelig ikke. Jeg hjælper gerne. Ha en god dag😊