§ 1 Indmelding
Du kan blive medlem af Politiparat ved indmelding på vores hjemmeside. Ved indmeldelse omfatter du en brugsret til alle funktioner på siden

§ 2 Login
Ved indmeldelsen får du et brugernavn og login password. Begge er dine personlige data og må ikke overdrages til – eller bruges af – andre. Du skal sikre, at adgangsoplysninger holdes hemmelige og ikke kommer til uvedkommendes kendskab. Såfremt du får kendskab til, at adgangsoplysningerne er blevet kompromitteret, skal dette straks meddeles Politiparat.dk, som herefter annullerer det pågældende sæt adgangsoplysninger og udsteder et nyt.
Anvendelsen af medlemskabet gælder for den person, der har oprettet medlemskabet og medlemskabet må ikke benyttes af eller til databehandling af andre.

Indholdet på Politiparat.dk må ikke videregives eller på andre måder bruges af andre end personen, som har medlemskabet. Systemet er designet til at afsløre misbrug og misbrug politianmeldes med det samme, og din konto bliver lukket ned.

Der refunderes ingen penge i forbindelse med lukningen af medlemskab grundet misbrug.

§ 3 Betaling
Ved oprettelse af medlemskab forudbetales et oprettelsesgebyr på 0 kroner og prisen for den samlede aftaleperiode. Kvittering for dette sendes til en e-mail adresse. Ønsker du senere at ændre kontaktoplysninger eller kontooplysninger, er dette muligt at gøre fra din konto når du er logget ind.

Et månedsmedlemskab regnes for 30 dage.

Politiparat.dk ejes af Redderklar IVS, Flæsketorvet 68, 1711 København V, Danmark. Alle betalinger sker til Redderklar IVS.

§ 4 Opsigelse
Betalende medlemskaber på Politiparat.dk er løbende medlemskaber, der forsætter indtil de opsiges. Du skal derfor opsige medlemskabet selvstændigt. Dette kan gøres under ”min side”.

§ 5 Fortrydelsesret
Da du ved indmelding får direkte adgang til siden frasiger du dig din fortrydelsesret ved indmelding.

§ 6 Ændring af vilkår og priser
 Politiparat er i sin ret til at ændre prisen på produktet efter behov. Ved ændring af priser der har relevans for lige nøjagtig dit personlige og nuværende medlemskab, vil du få besked om dette senest 45 dage på e-mail, sådan at du har mulighed for at frasige dig medlemskab i fremtiden

Politiparat kan ændre medlemsbetingelser med et varsel på 45 dage. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene gives individuelt meddelelse herom til medlemmet. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vikårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter normal procedure i pkt. 4 om opsigelse. Politiparat har uden varsel ret til at foretage sædvanlige ændringer.

§ 7 Udelukkelse
 Politiparat IVS er i sin gode ret til at udelukke enhver der ikke overholder de accepterede medlemsbetingelser. Du har ikke ret til refusion for dit køb.

§ 8 Driftsstabilitet
 Politiparat tilstræber den bedste mulige driftsstabilitet, og vil gøre alt i sin magt for at skabe et stabilt system. Der er dog visse ting vi ikke selv har kontrol over, og vi anses ikke som ansvarlige for driftsforstyrrelser vi ikke selv har kontrol over, men vi vil genskabe normal stabilitet så hurtigt som overhovedet muligt ved tilfælde af nedbrud eller driftsforstyrrelser.

§ 9 Ændringer
 Politiparat.dk er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af siden.

§ 10 Politiparat ansvar
 Politiparat.dk er med de begrænsninger, der fremgår nedenfor, ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for tab. Redderklar IVS kan ikke holdes ansvarlig for tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed. Politiparat.dk er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med www.Politiparat.dk. Politiparat.dk kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af disse tredjepartsløsninger. Tilsvarende er Politiparat.dk ikke ansvarlig for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, og ansvaret er beløbsmæssigt begrænset til din betaling i 3 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden.

Politiparat.dk kan ikke gøres ansvarlig for skade eller tab, som du direkte eller indirekte måtte lide, som følge af, at Politiparat.dk på grund af force majeure er forsinket eller forhindret i at udføre sine forpligtelser i henhold til aftalen. Som force majeure anses f.eks. virusangreb, som ikke kunne forhindres ved brug af standard anti-virus software, strømafbrydelser, nedbrud i kommunikationsnetværk, hacking, DDoS-angreb, brand, oversvømmelser, krig, terrorisme, sabotage, arbejdsretlige konflikter, sygdom hos nøglemedarbejdere, samt forsinkede eller mangelfulde leveringer fra underleverandører. Det anses ligeledes som force majeure, som Politiparat.dk ikke er ansvarlig for, såfremt ét eller flere af de ovennævnte forhold opstår hos én af Politiparat.dk underleverandører.

§ 13 Optagelse på ambulanceuddannelsen
 Politiparat.dk garanterer ikke optagelse på politiuddannelsen og du er selv fuldt ud ansvarlig for din forberedelse og træning op til politiets optagelsesprøve. Alt information i form af videoer og skrift på Politiparat.dk skal ses som vejledende og som kan bruges som i din forberedelsesperiode.

§ 14 Nyhedsbrev
Som ny kunde tilmeldes du automatisk vores nyhedsmail. Dette kan naturligvis afmeldes så snart du vil

§ 15 Indmeldelse og rettigheder deraf
Ved indmeldelse accepterer du at overholde ovenstående vilkår