Vi værdsætter feedback, og ved at dette er måden for os at blive bedre på. Vi ønsker derfor enhver form for feedback fra dig – uanset om du er tilfreds eller ej. Har du lyst til at give os feedback, ser vi gerne at dette bliver gjort på facebook, for at dette er så offentlig tilgængeligt så muligt for alle.

Giv feedback her www.facebook.com/politiparat/reviews