Politiparat forbereder ansøgere til Politiuddannelsen på alle parametre. Vi forbereder aspiranter på optagelsesforløbet, mentale og skriftlige færdigheder, politifag, fysisk træning og meget mere.

Vores fire moduler klæder dig hver især.

Optagelsesforløbet viser dig alt om optagelsesprøven, dagen, Dansk Case og diktat, og hvordan du forbereder dig bedst til dette, skriver en formidabel ansøgning, og i det hele taget bliver inviteret til samtale.

Fysisk form forbereder dig til de fysiske tests hos Politiet, og ikke blot ved at vise dig hvordan de forskellige prøver fungerer (som hos Politiet eller hos mange højskoler), men ved at give dig redskaberne til at blive GOD til prøverne. Vi har gjort rigtig meget ud af at undersøge hos eksperter, hvordan man bedst forbereder sig, f.eks. til længdespring, hurtighedstest eller hvordan man i det hele taget træner sig stærk i kropshævninger på bedste vis. Det har gjort, at vi ikke blot viser dig hvordan du skal lave øvelsen, men viser dig hvordan du træner til den bedst, og giver dig et forløb du rent faktisk kan følge. Det er et forløb hvor du kan mærke fremgang, og hvor du til sidst vil kunne bestå prøverne du står over for, så længe du arbejder hårdt og er motiveret!

Skriftlig forberedelse klæder dig på til samtalen hos Politiet, bl.a. ved at forberede dig på nogle af de aktuelle emner du kan blive spurt ind til, sådan at din samtale bliver vellykket. Derudover har vi lanceret Dansk Case og Diktat, hvor du i 12 uger får adgang til en Dansk Case eller Diktat om ugen, som er meget tæt på den du får hos Politiet. Du har mulighed for at få denne rettet af vores dansklærer.

Politifag forbereder dig til uddannelsen, ved at klæde dig på inden for nogle af de ting man lærer på uddannelsen, og forberede dig yderligere i politiets organisation.

Vi lærer dig alt i alt det du skal vide for at blive optaget, og så er resten op til din selvdisciplin. Alternativer til os er et højskole ophold, og disse er også super gode – de koster så også 10.000 kroner eller mere. I det vi tilbyder rettelse af opgaver og individuelle træningsplaner, er det eneste vi ikke kan tilbyde dig fællesskabet på en højskole. Her træner du individuelt, men det koster så også kun tæt på 2% af hvad et højskole ophold koster.